Tilstandsanalyse av byggverk

En tilstandsanalyse bør utføres før ethvert større arbeid på eldre bygninger, eller dersom symptomer, skader eller andre avvik oppdages. Dette reduserer risikoen betraktelig for ubehagelige overraskeler i et prosjekt.

Les mer her

Millab Consult AS

Nedbrytning av betong og betongskader

Det er flere årsaker til at betong ødelegges. De mest vanlige er karbonatisering og saltinfisering. Begge medfører at armering ruster og sprekker opp betongen.

Les mer her

Millab Consult AS