Tilstandsanalyse

Vi utfører tilstandsanalyser av betong- og murkonstruksjoner på nivå 1, 2 og 3 i henhold til NS3424 og RIFs norm "Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner". Vi utarbeider tilstandsrapporter som inneholder relevante og formålstjenlige opplysninger for våre oppdragsgivere.

Se også vår artikkel «Tilstandsanalyse».

Millab Consult AS

Antikvarisk rehabilitering

Millab Consult AS har lang erfaring med rehabilitering av vernede og fredede bygninger i inn- og utland. Vi har referanser fra Jens Bjelkes gate 74, Folkets hus - kongressenteret, Søndre Åsen borettslag, Dronning Mauds gate 10 og 11 og Mannheimen i Rjukan.

Mannheimen i Rjukan er en del av verdenarven og industriarven i Telemark. Vi bistod med rådgivning på betongrehabiliteringen av fasadene.

Millab Consult AS

Prosjektering og konkurranseutsettelse

Vi utfører prosjektplanlegging og prosjektering i henhold til NS3420, og særlig kapittel LY, samt normen "Veiledningen til NS3420LY - Tekniske bestemmelser", samt andre relevante standarder og normer. Vi utfører prosjektering basert på nøyaktige tilstandsopplysninger slik at budsjettoverskridelser unngås.

Millab Consult AS

Byggeledelse

Vi utfører teknisk og administrativ byggeledelse av både små og store prosjekter. Vår byggeledelse medfører god kvalitetssikring av entreprenørens arbeider og sikrer at byggherren får overlevert kontraktsfestet produkt.

Millab Consult AS

Kloridanalyser

Vi utfører kloridanalyser av betong.

Vi benytter "Rapid Chloride Determination"-metoden. Betongstøv blir først løst opp i organisk syre. Det benyttes deretter en ione-selektiv elektrode til å måle kloridinnholdet i betongen. Elektroden er kalibrert mot betongstøv med kjent kloridinnhold. Det utarbeides deretter en analyserapport som inneholder kloridinnhold som vektprosent av betong, vektprosent av antatt sementvekt og referanseverdi til kritisk grenseverdi for kloridinnhold. Hver kloridprøve blir identifisert med deres påskrevne prøvetekst.

Vedlikeholdsplanlegging

På basis av tilstandsundersøkelser utarbeider vi vedlikeholdsplaner som gir oversikt over når reperasjoner og vedlikehold bør utføres. En vedlikeholdsplan gir oversikt over både investeringsbehov og driftsutgifter.

Vedlikeholdsplanlegging-bilde